Update rond de 3×3 Belgian Lions

Basketball Belgium, Association Wallonie-Bruxelles de Basketball en Basketbal Vlaanderen hebben inmiddels de beschikbare informatie over de vermeende fraude in het 3×3 basketbal verzameld en zich gebogen over de verdere aanpak van het dossier.

De federaties wensen dat dit dossier grondig wordt onderzocht en contacteerden in dat opzicht de Cel Sportfraude van de Federale Politie. De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen. Zolang de onderzoeken lopen, volstaat de beschikbare informatie niet om bepaalde spelers te schorsen. Het Olympisch 3×3 team heren zal daarom ongewijzigd deelnemen aan het Europees Kampioenschap 3×3 van 10 tot 12 september in Parijs.

Om de lopende onderzoeken optimaal te laten verlopen, zullen de drie federaties geen verdere verklaringen afleggen en vragen zij met aandrang om de betreffende spelers niet te belasten, zodat zij zich maximaal kunnen richten op hun sportieve prestaties.