Belgian Cats & VRT werken samen rond het thema Equality

Equality is een thema dat centraal staat in de waarden die de Belgian Cats en de ganse basketbalfamilie willen uitstralen. Wij willen een voortrekkersrol blijven spelen in het thema diversiteit in de sport.  Samen streven we naar een sport waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst, huidskleur, gender, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of sociale status.  Basketbal is er immers voor iedereen.

We maken deze boodschap zichtbaar op en rond het basketbalcourt.  We houden het thema permanent onder de aandacht, ook in de eigen organisatie én maken dit verder bespreekbaar.  De Belgian Cats willen als vaandeldraagsters equality eigen maken aan de cultuur van de basketbalcommunity en de sportwereld.

Via een netwerk van vertrouwenspersonen in elke basketbalclub en de instelling van meldpunten werken we actief aan het opsporen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.  In onze trainersopleidingen wordt aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag en hoe daarop te reageren.  We moedigen jongeren aan om zich weerbaar op te stellen.

Het breed uitdragen van onze normen en waarden zoals respect en diversiteit door de Belgian Cats én de Belgian Lions zorgt tegelijk voor een representatie hiervan in de media.   We zijn enthousiast dat een belangrijke mediapartner zoals VRT/Sporza zich openlijk en uitgebreid inzet om samen met ons, sport en de maatschappij nog meer inclusief te maken.

Lees hier het volledige artikel op sporza.be