Conseil d’Administration

Président

Jan Van Lantschoot (représentant permanent)
0475/ 77 46 22
jan.vanlantschoot@basketballbelgium.be

Vice Président

Jean-Pierre Delchef
0492/97 28 01
jp.delchef@basketballbelgium.be

Secrétaire-général

Stefan Garaleas
0476/ 50 98 11
garaleas.stefan@basketballbelgium.be

Basketbal Vlaanderen, représenté par

Kris Fels 
kris.fels@basketbal.vlaanderen
Ann Depoorter  
ann.depoorter@proximus.com
Jan Van Lantschoot
jan.vanlantschoot@basketballbelgium.be

Association Wallonie-Bruxelles de Basketball, représentée par

Jean-Pierre Delchef  
jp.delchef@awbb.be
Bernard Scherpereel
b.scherpereel@awbb.be
Pascal Henry 
pascal.henry@henallux.be

men best replica watches