Reactie van The Belgian Cats en Basketball Belgium op de uitspraken van de heer Demarez

De hele basketbalgemeenschap en bij uitbreiding de sportwereld werd gisteren geconfronteerd met de bijzonder kwetsende uitspraken die Sporza journalist Eddy Demarez deed. Het betreft een gesprek met een collega naar aanleiding van de terugkomst van de Olympiërs onder wie The Belgian Cats, dat de ether inging na een Facebook Live uitzending. De journalist was zich blijkbaar niet bewust dat zijn microfoon nog aan stond. In dat gesprek schoffeerde hij de Belgian Cats als team en ook de speelsters met beschamende uitspraken. Sporza nam onmiddellijk contact op met Koen Umans, General Manager van de Belgian Cats en excuseerde zich publiekelijk voor de uitspraken. De VRT schorste de heer Demarez intussen voor onbepaalde tijd. De journalist zelf bood ook openlijk zijn verontschuldigingen aan en wil dit eveneens persoonlijk aan de Cats doen tijdens een videocall. Na intensief overleg met de speelsters wil Basketball Belgium officieel standpunt innemen:
  1. De uitspraken van de heer Demarez over onze Olympische atleten zijn onaanvaardbaar. Deze zijn niet alleen voor The Belgian Cats maar ook voor een veel breder publiek zeer beledigend. Zijn woorden raken iedereen die het voorwerp is van discriminatie, niet alleen in de sport, maar tevens daarbuiten. Discriminatie en mentaal welzijn zijn twee thema’s die in de sportwereld bijzondere aandacht verdienen. Dagelijks merken we dat er nog veel marge is voor verbetering. Basketball Belgium beraadt zich dan ook samen met de speelsters of verdere juridische acties noodzakelijk zijn.
  2. We weten intussen dat de VRT en Sporza onze mening delen en daarom als werkgever de journalist schorsen voor onbepaalde tijd. Het management van Sporza nam als publieke omroep zijn verantwoordelijkheid en distantieerde zich van de uitspraken.
  3. Bij Basketball Belgium én de Belgian Cats leeft de vraag of iemand met dergelijke meningen nog op een geloofwaardige manier als presentator en boegbeeld van onze openbare omroep kan fungeren. Wij zijn ervan overtuigd dat het antwoord hierop neen luidt, en vragen daarom met aandrang dat de heer Demarez ontslag zou nemen als journalist, en bij weigering, dat de VRT een punt zou zetten achter zijn arbeidsovereenkomst.
  4. Op het voorstel om via een zoom call excuses aan The Cats aan te bieden, werd niet ingegaan. In de eerste plaats omdat de speelsters net terug zijn van een van de grootste momenten uit hun carrière, die men allemaal het liefst wou verwerken met familie en vrienden vooraleer de meeste Cats weer naar het buitenland gaan. Deze tijd willen onze speelsters niet verspillen aan de heer Demarez. Ten tweede vinden de speelsters dit ook gewoon niet genoeg en zijn ze er niets mee. Bovendien raakt de aangehaalde problematiek niet alleen het team en onze speelsters, maar is schandelijk en stigmatiserend ten opzichte van alle mensen die zich hierdoor geviseerd voelen, en in het bijzonder spelers en sporters.  De Belgian Cats en bij uitbreiding de hele basketbalgemeenschap, danken alvast alle sporters en fans die ons via allerhande kanalen massaal ondersteunen.
  5. Om dergelijke onaanvaardbare situaties in de toekomst te vermijden, wenst het team nog meer samen te werken met VRT/Sporza aan een mentaliteitswijziging rondom gelijkheid en discriminatie binnen de sport. De uitspraken van de heer Demarez tonen aan dat er nog een hele weg af te leggen is. Daarom wensen we op korte termijn een project op te starten samen met de VRT om dit nog meer onder de aandacht te brengen zoals het dat deed met racisme. Om te kaderen: de woordvoerder van het team is in deze Emma Meesseman. Zij is niet alleen het boegbeeld van de Belgian Cats, ze was onlangs ook de initiatiefneemster van een project, opgezet door de onze federatie, om de jeugd te sensibiliseren over thema’s zoals gendergelijkheid, homofobie en racisme. Maatschappelijke betrokkenheid is haar DNA. Zij ziet een project rond gendergelijkheid en antiracisme niet als een eenmalige actie. Het moet méér zijn en een deel van de identiteit van The Belgian Cats worden. Het team staat voor een inclusieve basketbalwereld waar iedereen als gelijke aanvaard wordt.
  6. Aan al de betrokken overheden doen we een oproep om de stand van zaken rond discriminatie in kaart te brengen: een enquête in top- en breedtesport als nulmeting kan een startpunt zijn om hieraan effectief te werken. De problematiek overstijgt de basketbalsport en we vragen dan ook de medewerking van alle federaties.

Reacties

Emma Meesseman, speelster van de Belgian Cats:
“Jaren hebben we naar dit moment toegewerkt, hebben we alles opgeofferd en alles gegeven wat we in ons hadden. Onze droom is realiteit geworden maar we hadden meer gewild. We weten dat fans fier zijn, nu proberen we ook fier te zijn op ons zelf, op die weg die we allemaal samen hebben afgelegd. Fysisch maar dus vooral ook mentaal waren we leeg bij aankomst in Zaventem. De respectloze en kwetsende woorden van  de heer Demarez waren een zware klap die we er gewoon niet bij kunnen hebben op dit moment en die voor lange tijd een smet zullen zijn op ons hoogtepunt van onze carrière. Gelukkig staan we samen sterk als ploeg en fans. Dit is een van de vele voorbeelden waarom we ons zullen blijven inzetten voor Equality. De nieuwe generatie komt eraan, met de juiste waarden en met respect voor elkaar!”
Koen Umans, general manager van de Belgian Cats:
“Bottom line staan we met het ganse team BOVEN deze uitspraken. We zijn fier op wie we
zijn. Dit soort uitspraken kwetst, maar geeft tegelijk kracht om ons op alle vlakken nog meerin te zetten voor gelijke kansen. De Cats nemen initiatief om dit thema het komende jaar inhanden te nemen en lokaal, nationaal en internationaal zich als boegbeelden aan te kaarten.”
Jan Van Lantschoot, voorzitter Basketball Belgium
“Het is duidelijk dat de hele basketbalcommunity zich door deze uitspraak in haar integriteit geraakt voelt. Namens de raad van bestuur en alle leden en sympathisanten spreek ik mijn volle steun uit aan het team. We staan 100% achter ons team en in het bijzonder achter de speelsters als mens. We zijn bijzonder fier op hen, op hun prestaties op het veld én op hun nooit aflatend maatschappelijk engagement.”